TopImage
  • Share
  • Print

V 7071D1

MBK Vedligehold Metal
Juni 2005 Blad nr. V 7071D1


Byggemateriale Stål · radiatorer
Funktionsklasse C1 Meget lav korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling Plastemalje
Tilstand og behov D: Specielt vedligehold
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastemalje
Kodenummer 00-1


Behandlingsanvisning
- vask og slibning
- slibning af ridser til glat flade
- 3 gange plastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Der kan vælges anden kulør eller rene farver.


Tør lagtykkelse: Min. 80µm (heraf tidligere beh. = 20µm)

Vedhæftning
Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A


Afsmitning
Afsmitning, kl. 10


For yderligere oplysninger kontakt Dyrup Teknisk Service på tlf. 39 57 94 50.

ppg.com