TopImage
  • Share
  • Print

V 7002

MBK Nybehandling Metal
Juni 2005 Blad nr. V 7002


Byggemateriale Kobber/rødgods · rør
Funktionsklasse C1 Meget lav korrosiv påvirkning, indvendig
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastemalje
Kodenummer 00-1


Behandlingsanvisning
- rensning for fedt/olie, fx bearbejdning med slibesvamp i opløsning af
grundrengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med rent vand
- overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed)
- 2 gange acrylplastmellemmaling/hæftegrunder, spærrende
- 2 gange plastemalje, glans:_______

Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.


Tør lagtykkelse: Min. 80µm

Vedhæftning
Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A


Afsmitning
Afsmitning, kl. 10


For yderligere oplysninger kontakt Dyrup Teknisk Service på tlf. 39 57 94 50.

ppg.com