TopImage
  • Share
  • Print

V 4168

MBK Nybehandling Træværk, indvendig
April 2004 Blad nr. V 4168


Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J2
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastemalje
Kodenummer 00-1


Behandlingsanvisning
- grunding med plastalkydgrundmaling
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang plastmellemmaling i særlig fyldig og slibbar kvalitet ("sanding")
- 2 gange plastemalje, glans:_______
Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____


Vedhæftning
Tapeprøve, kl. 0-1
 

Afsmitning
Afsmitning, kl. 10


For yderligere oplysninger kontakt Dyrup Teknisk Service på tlf. 39 57 94 50.

ppg.com