TopImage
  • Share
  • Print

V 5326

MBK Nybehandling Træværk, udvendig
April 2004 Blad nr. V 5326


Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, udvendig
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Kodenummer 00-1


Behandlingsanvisning
- grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- kitning/fugning med acrylplast-/termokit
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927.


Tør lagtykkelse: Min. 40 µm

Vedhæftning
Tapeprøve, kl. 0-1


Afsmitning
Afsmitning, kl. 8-10


For yderligere oplysninger kontakt Dyrup Teknisk Service på tlf. 39 57 94 50.

ppg.com